Tiende kapitel i Doktor-parrets Grønlandssaga

Flemming Hart-Hansen på endnu en tur til Grønland i vinteren 2013

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Denmark.gif                                 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: greenland.gif   

 

Første ugebrev – 3. februar 2013

Andet ugebrev – 25. februar 2013

Tredje ugebrev – 25. marts 2013

     Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image008.gif         Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: image010.jpg

 

Læs første del fra foråret 2008 her

Læs anden del fra efteråret 2008 her

Læs tredje del fra foråret 2009 her

Læs fjerde del fra foråret 2010 her

Læs femte del fra foråret 2011 her

Læs sjette del fra sommeren 2011 her

Læs syvende del fra vinteren 2012 her

Læs ottende del fra foråret 2012 her

Læs niende del fra sommeren 2012 her

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Design
Design